Visualitzador

Visualització de cartografia i imatges de diferents fonts de manera interoperable i interactiva.

Visualitzador
Catàleg de dades i serveis

Catàleg de dades i serveis

Cerca de dades geogràfiques i serveis web d'informació geogràfica.

Noms geogràfics

Noms geogràfics

Cerca de topònims i de la seva localització geogràfica.